7-Eleven「NESCAFÉ® Americano 無糖黑咖啡」
Advertisements

7-Eleven「NESCAFÉ® Americano 無糖黑咖啡」

2022-03-27

【飲食】#FunTime之選 咖啡都有一種 #黑之呼吸 全新NESCAFÉ® Americano 無糖黑咖啡,選用優質阿拉比卡咖啡豆,帶出清澈嘅咖啡香氣,味道香醇厚滑嘅咖啡,就好似飲緊一杯老闆為你親手沖製嘅手沖美式咖啡一樣~ 幾時都可以喚醒你嘅味蕾同精神!

#7ElevenHK #7ElevenMacau #7Eleven便利店 #NESCAFE #Americano #無糖黑咖啡 #AnsonKong #AK #嚟7仔 #試新嘢 #香港澳門都有㗎 #便利店 #著數 #jetso #免費 #giveaway #jetsotoday #香港著數 #優惠

» 詳情

資料/圖片來源:Jetso Today/7-Eleven Hong Kong

Article Categories:
澳門優惠 · 飲食
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數