7-Eleven 優惠 MR. BROWN 伯朗咖啡「雲呢拿雪糕咖啡風味」優惠價 $15 2支
Advertisements

7-Eleven 優惠 MR. BROWN 伯朗咖啡「雲呢拿雪糕咖啡風味」優惠價 $15 2支

2023-11-04

【購物】Mr. Brown 伯朗咖啡近日推出全新的「雲呢拿雪糕咖啡風味」樽裝咖啡,將 Affogato(雪糕咖啡) 的風味融入於意式咖啡之中,感受不一樣的全新咖啡風味!即日起至2023年至11月7日期間, 於 7-Eleven 可以優惠價 $15 購買 2 支伯朗咖啡330ml 樽裝咖啡(各味)。

部分貨品只限於指定店舖提供。貨品數量有限,售/送/換完即止。價格於香港店舖以港幣為單位,而於澳門店舖則以澳門幣為單位。如有爭議,所有價格以個別店舖為準。貨品圖片只供參考。就一切有關事宜,7-Eleven將保留最終之決定權。

#甜品系咖啡 #多重享受 #係咖啡又係甜品 #伯朗咖啡 #MrBrown #雲呢拿雪糕咖啡風味 #意式經典甜品風味 #Alwaysbethere #7ElevenHK #7Eleven便利店 #便利店 #著數 #jetso #免費 #giveaway #jetsotoday #香港著數 #優惠

資料/圖片來源:Jetso Today/Mr. Brown

Article Categories:
澳門優惠 · 購物
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數