7-Eleven 樂天 x 八天堂忌廉雪米糍、MONAO
Advertisements

7-Eleven 樂天 x 八天堂忌廉雪米糍、MONAO

2021-08-26

【飲食】#FunTime 之選 樂天 x 八天堂忌廉雪米糍、MONAO!樂天同已有80多年歷史嘅八天堂麵包店合作推出雪米糍和MONAO呀!八天堂嘅忌廉包出名香軟,內餡非常多,相信呢兩款新產品一定唔會令大家失望!樂天MONAO八天堂忌廉 咬開外層鬆脆嘅威化,裏面係幼滑嘅八天堂吉士味雪糕,濃郁嘅吉士味,食起嚟特別滋味!樂天雪見大福八天堂忌廉雪米糍 以八天堂最有名嘅吉士泡芙作產品概念,雪見大福內層有吉士忌廉味雪糕配上吉士流心,雙重滋味!

#7ElevenHK #7Eleven便利店 #樂天 #八天堂麵包店 #雪米糍 #MONAO #吉士愛好者必選 #便利店 #著數 #jetso #免費 #giveaway #jetsotoday #香港著數 #優惠

» 詳情

資料/圖片來源:Jetso Today/7-Eleven Hong Kong

Article Categories:
飲食
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數