7-Eleven #新品速遞 M&M's 成人八達通配飾

7-Eleven #新品速遞 M&M’s 成人八達通配飾

2019-11-06

【購物】#新品速遞 M&M’s成人八達通配飾 終於開始於7-Eleven有售啦!阿黃同阿紅兩款都咁可愛,如果想佢哋日日都陪住你,記得嚟 7-Eleven帶佢哋返屋企啦!由即日起至11月12日,購買價值$188 M&M’s成人八達通配飾,同一筆交易即可以+$4.5換購 M&M’S 焦糖朱古力40克一件,數量有限,換完即止。

*顧客每次交易每款只可購買一隻。此產品沒有儲值,顧客須自行增值。優惠受條款及細則約束,詳情請參閱店內宣傳。 

#7ElevenHK #7Eleven便利店 #阿紅成人八達通 #阿黃成人八達通 #數量有限

» 詳情

資料/圖片來源:7-Eleven Hong Kong

Article Categories:
購物
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – 著數情報、免費 Jetso、飲食情報、旅遊優惠、美容著數、免費試用裝