7-Eleven 「迪士尼系列雙層杯對對碰」有獎遊戲送「迪士尼系列雙層杯」
Advertisements

7-Eleven 「迪士尼系列雙層杯對對碰」有獎遊戲送「迪士尼系列雙層杯」

2021-08-30

【免費】想免費拎走「迪士尼系列雙層杯」?由 8月18號 中午12時正至8月31日Click入網站,一齊嚟玩「迪士尼系列雙層杯對對碰」,只要喺一分鐘內成功配對16張卡片,再填寫個人資料,就可以參加抽獎啦!獎品係「迪士尼系列雙層杯」4件 款式隨機分配。贏取雙層杯嘅機會仲唔係你?快啲Call齊班friend齊齊玩啦!

推廣生意的競賽牌照號碼 54824

#有GAME玩 #7ElevenHK #7ElevenMACAU #7Eleven便利店 #迪士尼 #儲印花 #儲yuu積分 #不鏽鋼 #米奇與好友 #小熊維尼 #小飛象 #愛麗絲夢遊仙境 #101斑點狗 #熱飲又得凍飲都得 #便利店 #著數 #jetso #免費 #giveaway #jetsotoday #香港著數 #優惠

» 詳情

資料/圖片來源:Jetso Today/7-Eleven Hong Kong

Article Categories:
免費 · 澳門優惠
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數