7-Eleven 美果荔枝乳酸飲品、美果橙乳酸飲品
Advertisements

7-Eleven 美果荔枝乳酸飲品、美果橙乳酸飲品

2022-06-28

【飲食】#FunTime之選 炎炎夏日 冇咩胃口就最適合飲啲酸酸甜甜嘅凍飲!#7仔獨家 美果荔枝乳酸飲品500毫升、美果橙乳酸飲品500毫升,清新果汁加上乳酸,夠曬refreshing!

#7ElevenHK #7ElevenMacau #7Eleven便利店 #美果 #Meko #荔枝乳酸飲品 #橙乳酸飲品 #嚟7仔 #香港澳門都有㗎 #便利店 #著數 #jetso #免費 #giveaway #jetsotoday #香港著數 #優惠

資料/圖片來源:Jetso Today/7-Eleven Hong Kong

Article Categories:
澳門優惠 · 飲食
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數