7-Eleven 各款 雀巢MEGA雪糕批 或 雀巢DRUMSTICK甜筒 雪糕優惠
Advertisements

7-Eleven 各款 雀巢MEGA雪糕批 或 雀巢DRUMSTICK甜筒 雪糕優惠

2022-11-24

【購物】#著數之選 7仔雪糕優惠又送到喇!呢排晚晚睇睇下波就覺得好口痕呢?咁就要買返多啲雪糕、雪條放喺屋企,隨時做宵夜食喇~ 今期精選有雀巢雪糕批同埋甜筒,快啲嚟7仔掃筍貨啦!$57 8件 雀巢MEGA雪糕批 或 雀巢DRUMSTICK甜筒(各款)!平均每件$7.13!

#雪糕優惠 只限5日咋,快啲掃貨同成班波友一邊睇波,一邊歎番吓啦!有效日期由2022年11月25日至11月29日。優惠只適用於香港店舖。部分貨品只限於指定店舖提供。貨品數量有限,售完即止。如有爭議,所有價格以個別店舖為準。貨品圖片只供參考。就一切有關事宜,7-Eleven將保留最終之決定權。

#7ElevenHK #7Eleven便利店 #著數優惠 #jetso #只限5天 #雪糕優惠 #快啲嚟7仔啦 #便利店 #著數 #jetso #免費 #giveaway #jetsotoday #香港著數 #優惠

資料/圖片來源:Jetso Today/7-Eleven Hong Kong

Article Categories:
購物
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數