7-Eleven 雀巢® MEGA™ 雪糕批單支裝 平均每支$6.7
Advertisements

7-Eleven 雀巢® MEGA™ 雪糕批單支裝 平均每支$6.7

2021-05-05

【購物】即日起至2021年5月11日雀巢® MEGA™ 雪糕批單支裝 限時專屬「脆」味分享價,$20 3支,平均每支$6.7!系列口味包括曲奇忌廉雪糕批、呍呢拿朱古力扭紋雪糕批、薄荷朱古力雪糕批。貨品數量有限,售完即止。優惠受條款及細則約束,詳情請參閱店內宣傳。產品及最終價格視乎個別店舖而定。如有任何爭議,雀巢香港有限公司保留最終決定及解釋權。

#雀巢 #NESTLE #雀巢MEGA雪糕批 #711限時優惠 #7ElevenHK #7Eleven便利店 #著數 #jetso #免費 #giveaway #jetsotoday #香港著數 #優惠

» 詳情

資料/圖片來源:Jetso Today/7-Eleven Hong Kong

Article Tags:
· · · · · · ·
Article Categories:
Jetso · 購物
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – 著數情報、免費 Jetso、飲食情報、旅遊優惠、美容著數、免費試用裝