7-Eleven 優惠 | 中秋期間限定迪士尼紙燈籠
Advertisements

7-Eleven 優惠 | 中秋期間限定迪士尼紙燈籠

2023-09-24

【購物】#悅滿7仔迎中秋!今個星期7仔繼續為你推介一系列中秋應節新品!今次為你推介迪士尼紙燈籠;一共有五款角色造型燈籠,燈籠設有投影燈,開啟之後會喺下方投影出角色圖案,好睇又好玩!

#7ElevenHK #7ElevenMacau #7Eleven便利店 #香港同澳門都有㗎 #快啲嚟7仔啦 #便利店 #著數 #jetso #免費 #giveaway #jetsotoday #香港著數 #優惠

資料/圖片來源:Jetso Today/7-Eleven Hong Kong

Article Categories:
Jetso · 澳門優惠 · 購物
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數