7-Eleven Halloween 限定版維他檸檬茶
Advertisements

7-Eleven Halloween 限定版維他檸檬茶

2021-10-15

【飲食】#FunTime之選 Halloween 限定版維他檸檬茶!魔辣口感配上經典維他完美紅茶檸檬比例,刺激你味蕾,Party 必備!想知魔辣口味係咩味?咁一定要嚟7仔買嚟試吓啦!

#7ElevenHK #7ElevenMacau #7Eleven便利店 #維他檸檬茶 #夠澀夠爆 #消費券 #消費券計劃 #嚟7仔 #試新嘢 #香港澳門都有㗎 #陸續到舖 #7ElevenHK #7Eleven便利店 #著數 #jetso #免費 #giveaway #jetsotoday #香港著數 #優惠

» 詳情

資料/圖片來源:Jetso Today/7-Eleven Hong Kong

Article Categories:
澳門優惠 · 飲食
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數