7-Eleven 速效幸福傷風感冒素、特強幸福傷風咳素、特強幸福止痛素
Advertisements

7-Eleven 速效幸福傷風感冒素、特強幸福傷風咳素、特強幸福止痛素

2022-03-31

【購物】四圍撲藥唔病都變病?唔怕!買藥四圍走驚增加風險?唔怕,其實啲藥就喺你左近!7-Eleven一系列藥物經已補貨,有齊速效幸福傷風感冒素、特強幸福傷風咳素、特強幸福止痛素,均含撲熱息痛,有效舒緩傷風感冒之症狀同發燒痛症。準備定啲藥用嚟「看門口」,即使宅在家,突然唔舒服都唔怕!

#7ElevenHK #7Eleven便利店 #StayHome系列 #日用品應有盡有 #多款食品飲品 #連米都有得買 #儲糧必去 #宅在家 #有7仔唔怕 #便利店 #著數 #jetso #免費 #giveaway #jetsotoday #香港著數 #優惠

» 詳情

資料/圖片來源:Jetso Today/7-Eleven Hong Kong

Article Categories:
購物
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數