7-Eleven 「迪士尼系列雙層杯對對碰」有獎遊戲送「迪士尼系列雙層杯」
Advertisements

7-Eleven 「迪士尼系列雙層杯對對碰」有獎遊戲送「迪士尼系列雙層杯」

2021-09-01

【免費】玩遊戲兼免費拎走「迪士尼系列雙層杯」!#香港澳門齊齊玩!得閒無事鬆一鬆,玩舖遊戲有獎中!做嘢做到攰,係時候郁一郁,做吓啲… 手指運動!即日至8月31日click入以下遊戲網頁 齊齊嚟玩「迪士尼系列雙層杯對對碰」!一分鐘內成功配對16張圖卡,填寫個人資料,就可以參加抽獎啦!

獎品係「迪士尼系列雙層杯」一套4件,款式隨機分配,名額共53套,香港共50套,澳門共3套,快啲叫埋班friend齊齊玩,睇吓邊個係遊戲之王啦!

推廣生意的競賽牌照號碼 54824
詳情請參閱網頁上條款及細則。

#有GAME玩 #7ElevenHK #7ElevenMACAU #7Eleven便利店 #迪士尼 #儲印花 #儲yuu積分 #不鏽鋼 #米奇與好友 #小熊維尼 #小飛象 #愛麗絲夢遊仙境 #101斑點狗 #熱飲又得凍飲都得 #7ElevenHK #7Eleven便利店 #著數 #jetso #免費 #giveaway #jetsotoday #香港著數 #優惠

» 詳情

資料/圖片來源:Jetso Today/7-Eleven Hong Kong

Article Categories:
免費 · 澳門優惠
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數