7-Eleven 各款雀巢甜筒、樂天雪見大福雪米糍 限時優惠
Advertisements

7-Eleven 各款雀巢甜筒、樂天雪見大福雪米糍 限時優惠

2022-08-18

【購物】#著數之選 #雪糕優惠 #5天限定 呢幾日出番太陽~ 好想一邊食雪糕,一邊enjoy 一下夏天嘅感覺Cool 咁就啱啦!7仔 推出2款雪糕優惠,只限5日咋!準備一齊去入貨啦!各款雀巢甜筒 $55 8支,平均每件$6.8一支!樂天雪見大福雪米糍、爽 冰凍甜品杯、涼快沙冰、SEIHYO 新潟雪糕筒、各款EKSELENCE迷你雪糕批 $72 6件,平均每件$12一件!

*有效日期由2022年8月19日至8 月23日,雪糕優惠只適用於香港店舖。部分貨品只限於指定店舖提供。貨品數量有限,售完即止。如有爭議,所有價格以個別店舖為準。貨品圖片只供參考。就一切有關事宜,7-Eleven將保留最終之決定權。

#7ElevenHK #7Eleven便利店 #Jetso #著數 #雪糕優惠 #雪糕#歎雪糕#氹下自己 #氹下屋企人 #夏天最啱食雪糕 #7ElevenHK #7Eleven便利店 #著數 #jetso #免費 #giveaway #jetsotoday #香港著數 #優惠

資料/圖片來源:Jetso Today/7-Eleven Hong Kong

Article Categories:
購物
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數