7-Eleven #CSL本地數據卡 火熱優惠

7-Eleven #CSL本地數據卡 火熱優惠

2020-07-05

【玩樂】#著數之選 #CSL本地數據卡 火熱優惠!即日起至2020年7月7日 嚟 #7ElevenHK,凡購買CSL 365日7GB本地數據儲值卡,即減$60^,只需$120,更享優惠 多送您額外3GB本地數據*,免費30日無限本地通話,仲唔快啲去就近嘅7-Eleven開卡?

*須自行使用本卡之儲值額購買365日5GB本地數據通行證,包括額外加送3GB本地數據及迎新優惠之2GB本地數據, 合共可獲10GB 本地數據。

#7Eleven便利店 #著數優惠 #Jetso #CSL #數據卡 #7ElevenHK #著數 #jetso #免費 #giveaway #jetsotoday #香港著數 #優惠

» 詳情

資料/圖片來源:7-Eleven Hong Kong

Article Categories:
旅遊優惠 · 熱門優惠 · 玩樂
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – 著數情報、免費 Jetso、飲食情報、旅遊優惠、美容著數、免費試用裝