7-Eleven 優惠價$128 購買CMHK 365日18GB本地數據儲值卡
Advertisements

7-Eleven 優惠價$128 購買CMHK 365日18GB本地數據儲值卡

2020-04-24

【玩樂】電話卡推廣!抗疫優惠價,數據再加碼!而家嚟 #7ElevenHK,即可以優惠價$128 購買CMHK 365日18GB本地數據儲值卡*!於2020年4月30日前啟用儲值卡再送額外3GB 或 365日香港本地數據。抗疫期間在家上網學習、工作、煲劇、打機無難度。立即去就近嘅7-Eleven買返張啦!

*優惠期至2020年5月31日。條款及細則參考儲值卡包裝上說明。

#7ElevenHK獨家 #7Eleven便利店 #著數優惠 #Jetso #CMHK #中國移動香港 #18GB本地數據儲值卡 #7ElevenHK

» 詳情

資料/圖片來源:7-Eleven Hong Kong

Article Categories:
旅遊優惠 · 熱門優惠 · 玩樂
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – 著數情報、免費 Jetso、飲食情報、旅遊優惠、美容著數、免費試用裝