7-Eleven 電話卡推廣 年卡首選 勁減$70
Advertisements

7-Eleven 電話卡推廣 年卡首選 勁減$70

2021-09-27

【玩樂】電話卡推廣 年卡首選,勁減$70!而家嚟 #7ElevenHK 購買CMHK 365日18GB本地數據儲值卡即減$70*,兼享1,200分鐘本地通話及300分鐘致電內地通話。即插即用,玩足一年只需$128,立即到附近7-Eleven選購啦!優惠期至2021年9月30日,受條款及細則約束。

#7Eleven便利店 #梗有一間係左近 #CMHK #本地數據 #儲值咭 #18GB #煲劇 #年卡 #便利店 #著數 #jetso #免費 #giveaway #jetsotoday #香港著數 #優惠

» 詳情

資料/圖片來源:Jetso Today/7-Eleven Hong Kong

Article Tags:
· · · · ·
Article Categories:
玩樂
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數