7-Eleven #小丸子蓮苑聯乘系列 新年精品
Advertisements

7-Eleven #小丸子蓮苑聯乘系列 新年精品

2021-01-28

【購物】#FunTime之選 #小丸子蓮苑聯乘系列 Beli Bala Beli Bala~ 新年點可以無可愛嘅小丸子同你一齊過咖?小丸子今年就聯乘中菜館「蓮苑」推出咗三款新年精品,同大家一齊歡度新春~ 快啲嚟7仔帶小丸子翻屋企啦!櫻桃小丸子杯墊、櫻桃小丸子竹筷、櫻桃小丸子利是娃娃!

#7ElevenHK #7ElevenMacau #7Eleven便利店 #嚟7仔 #櫻桃小丸子 #蓮苑 #新年精品 #家添喜慶 #ちびまる子ちゃん #便利店 #著數 #jetso #免費 #giveaway #jetsotoday #香港著數 #優惠

» 詳情

資料/圖片來源:Jetso Today/7-Eleven Hong Kong

Article Categories:
購物
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數