7-Eleven 爽浪 無糖香口珠冷萃咖啡味
Advertisements

7-Eleven 爽浪 無糖香口珠冷萃咖啡味

2021-09-30

【飲食】#FunTime之選 爽浪新口味上市!咖啡味香口膠?!爽浪推出咗無糖香口珠冷萃咖啡味20粒裝,輕輕鬆鬆提神醒腦,瞬間清新口氣。成日戴口罩梗係要保持口氣清新啦~

#7ElevenHK #7ElevenMacau #7Eleven便利店 #爽浪 #香口膠 #冷萃咖啡味 #嚟7仔 #試新嘢 #香港澳門都有㗎 #消費券 #消費券計劃 #著數 #jetso #免費 #giveaway #jetsotoday #香港著數 #優惠

» 詳情

資料/圖片來源:Jetso Today/7-Eleven Hong Kong

Article Tags:
· · · · ·
Article Categories:
飲食
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數