7-Eleven 7CAFÉ 燕麥奶飲品 $10 優惠券
Advertisements

7-Eleven 7CAFÉ 燕麥奶飲品 $10 優惠券

2022-11-23

【飲食】7-Eleven 7CAFÉ 引入100%「雨林聯盟認證」Arabica咖啡豆,並同時改用物料更環保的全新7CAFÉ紙杯及杯蓋,與大家一同為保護地球出一分力,齊齊推動「友好地球 有好咖啡」!7CAFÉ更推出燕麥奶即磨咖啡限時優惠,憑僚券可以$10 購買一杯燕麥奶指定飲品,與你一同以行動愛護地球!

#7ElevenHK #7ElevenMacau #7CAFE #自家品牌 #維持生態平衡 #保護野生動物 #保障咖啡農民 #依然醒神好味 #便利店 #著數 #jetso #免費 #giveaway #jetsotoday #香港著數 #優惠

資料/圖片來源:Jetso Today/7-Eleven Hong Kong

Article Categories:
Jetso · 優惠券 · 澳門優惠 · 購物
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數