7-Eleven 購買 7-SIGNATURE 吉士忌廉泡芙及牛奶忌廉瑞士卷 額外賞小丸子印花

7-Eleven 購買 7-SIGNATURE 吉士忌廉泡芙及牛奶忌廉瑞士卷 額外賞小丸子印花

2019-01-02

【購物】#甜蜜印花攻略 有無諗過食日本直送甜品嘅同時又可以儲到多啲印花呢?即日起至2019年1月1日嚟 #7ElevenHK 購物滿$20及購買指定產品,買 7-SIGNATURE 吉士忌廉泡芙及牛奶忌廉瑞士卷,每件$13,只要買2件,$26就可以一共得到3個印花啦!咁著數千其唔好錯過啦~

#7Eleven自家品牌 #7SIGNATURE #吉士忌廉泡芙 #牛奶忌廉瑞士卷 #儲印花 #Jetso

» 詳情

資料/圖片來源:7-Eleven Hong Kong

Article Categories:
購物
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – 著數情報、免費 Jetso、飲食情報、旅遊優惠、美容著數、免費試用裝