7-Eleven 購買任何威露士、紡優美、王子菁華產品滿$120 送 奈十八本殺菌洗髮水
Advertisements

7-Eleven 購買任何威露士、紡優美、王子菁華產品滿$120 送 奈十八本殺菌洗髮水

2022-05-16

【購物】#著數之選 想用錢用得精明?記得密切留意住7仔有咩抵買優惠啦!由即日起至5月17日,嚟7仔購買任何威露士、紡優美、王子菁華產品滿$120,即送 #奈十八本殺菌洗髮水淨護680毫升^一支!^部份貨品只限於指定店舖提供。貨品數量有限,售/送/換完即止。價格於香港店舖以港幣為單位,而於澳門店舖則以澳門幣為單位。如有爭議,所有價格以個別店舖為準。貨品圖片只供參考。就一切有關事宜,7-Eleven將保留最終之決定權。

#7ElevenHK #7Eleven便利店 #威露士 #紡優美 #王子菁華 #嚟7仔 #著數優惠 #便利店 #著數 #jetso #免費 #giveaway #jetsotoday #香港著數 #優惠

» 詳情

資料/圖片來源:Jetso Today/7-Eleven Hong Kong

Article Categories:
購物
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數