7-Eleven 買任何金莎、臻品禮盒、雪莎產品滿$80 送金莎雪球
Advertisements

7-Eleven 買任何金莎、臻品禮盒、雪莎產品滿$80 送金莎雪球

2023-01-01

【購物】#著數之選 金莎限定優惠嚟到7仔喇!又到年尾即係代表聖誕節又到喇!大家準備好聖誕禮物同裝飾未呀?而家嚟7仔買任何金莎、臻品禮盒、雪莎產品滿$80,即送金莎雪球1個!金莎咁經典嘅朱古力,無論送禮定自己食都啱啦!

有效期由2022年11月23日早上7時至2023年1月3日。此優惠只適用於香港店舖。部分貨品只限於指定店舖提供。貨品數量有限,售完即止。價格於香港店舖以港幣為單位,而於澳門店舖則以澳門幣為單位。如有爭議,所有價格以個別店舖為準。貨品圖片只供參考。就一切有關事宜,7-Eleven將保留最終之決定權。

#7ElevenHK #7ElevenMACAU #7Eleven便利店 #Ferrero #金莎 #快啲嚟7仔啦 #香港澳門都有㗎 #便利店 #著數 #jetso #免費 #giveaway #jetsotoday #香港著數 #優惠

資料/圖片來源:Jetso Today/7-Eleven Hong Kong

Article Categories:
澳門優惠 · 購物
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數