7-Eleven 維他 菠蘿百香果綠茶500毫升
Advertisements

7-Eleven 維他 菠蘿百香果綠茶500毫升

2022-08-15

【飲食】#FunTime之選 #全新推出 #維他推出菠蘿百香果綠茶500毫升!夏日熱辣辣好熱好熱!維他新推出低糖菠蘿百香果綠茶,熱帶水果嘅鮮甜香氣,搭配清香綠茶,簡直係完美嘅夏日水果茶飲!

#7ElevenHK #7ElevenMACAU #7Eleven便利店 #菠蘿百香果綠茶 #嚟7仔 #香港澳門都有㗎 #便利店 #著數 #jetso #免費 #giveaway #jetsotoday #香港著數 #優惠

資料/圖片來源:Jetso Today/7-Eleven Hong Kong

Article Categories:
澳門優惠 · 飲食
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數