5-hour Energy 有獎遊戲送 5-hour ENERGY™ 能量補充劑 及神秘禮物

5-hour Energy 有獎遊戲送 5-hour ENERGY™ 能量補充劑 及神秘禮物

2019-05-26

【免費】有獎遊戲 鬥快搵出指定拼圖!睇到鬥雞眼都未搵到?可能係你集中力唔夠播!要增強集中力,即飲5-hour ENERGY™能量補充劑!只含4卡路里,無糖配方用維他命B群助你瞬間醒腦,提升能量及集中力!有最佳狀態,疲倦即刻OUT!

參加方法

1. 2019年5月26日前找出指定拼圖,將答案圈起inbox至5-hour Energy HK Facebook
2. 在Facebook post留言tag3位好友。話比佢地聽你幾時最需要5-hour ENERGY™能量補充劑幫助你瞬間醒腦?

正確找到指定拼圖而又答得最好嘅5位朋友會收到inbox message,贏得2支5-hour ENERGY™ 能量補充劑 57ml 及神秘禮物一份!

條款及細則

參加者必須根據指定方法,完成所有步驟,得獎名額5名,得獎者將有專人inbox通知及安排領獎。
得獎者須於得獎通知後的3天內於5-hour Energy HK專頁以Facebook Inbox 提交姓名、聯絡電話,作聯絡領獎之用。
得獎者須於得獎通知後的15天內完成領獎。過期將不獲安排領獎。
是次活動歡迎任何人士參加,惟參加者及得獎者必須為18歳或以上。
是次活動的參加者了解並願意遵守5-hour ENERGY™訂立的條款及細則。
如有任何爭議,5-hour ENERGY™保留最終決定權,包括但不限於隨時更改或終止活動,以及更改活動條款及細則,而毋須另行通知。

#腦筋精靈 #至係精英 #5HourEnergyHK #1inUSA #ZeroSugar #4Calories

編輯:Jetso Today

Article Categories:
免費
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – 著數情報、免費 Jetso、飲食情報、旅遊優惠、美容著數、免費試用裝