24 STORAGE 新蒲崗、屯門區 指定養和堂分店 免費飲廿四味
Advertisements

24 STORAGE 新蒲崗、屯門區 指定養和堂分店 免費飲廿四味

2023-03-18

【免費】慶祝新蒲崗、屯門新店開張 24 STORAGE 再次請大家飲24味!行過路過唔好錯過!繼上次大埔同黃埔分店,又再次請飲 #養和堂 嘅廿四味喇!今次走到新蒲崗、屯門區同大家慶祝新店開張!所有廿四味由本地老字號養和堂烹煮,香港製造。同上次一樣,只要憑 #24STORAGE 宣傳單張,本週末就可以到指定分店免費飲廿四味*,派完就冇㗎啦!快啲mark實日子嚟喇~

派發地點 養和堂分店
・新蒲崗康強街35-49號地下3B號舖 3月18日 2:00PM-5:00PM
・屯門新墟仁政街啟發徑23號 3月19日 2:00PM-5:00PM

*受條款約束及限制
*數量有限,派完即止。

#迷你倉 #全新迷你倉品牌 #多功能智能工作艙 #新蒲崗 #屯門 #24味 #養和堂 #廿四味 #涼茶 #涼茶舖 #免費換領 #著數 #jetso #免費 #giveaway #jetsotoday #香港著數 #優惠 #試用裝 #體驗裝

資料/圖片來源:Jetso Today/24 STORAGE

Article Categories:
九龍 · 免費 · 新界 · 街頭推廣
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數