123 by Ella 全場新年貨品 買二送一、網店全場3件75折
Advertisements

123 by Ella 全場新年貨品 買二送一、網店全場3件75折

2023-01-31

【購物】123 by Ella 全場新年貨品 買二送一!網店全場3件75折進行中!全場新年貨品*任選買2送1!快啲嚟買賀年應節用品迎接農曆新年啦!新年激荀優惠!任何購物,即可以用 新春優惠價$99換購🐘Ellaphant多功能日式料理電煎鍋1個!

新年貨品包括 利是封、揮春、新年掛飾、全盒、新年地毯、新年公仔 大吉、兔子、獅子、Bduck坐墊、Bduck抱枕、蘭花、風車等等。優惠只適用全線分店*。貨品/贈品數量有限,售完/送完即止。送贈貨品會以價值較低之計算。

#123byELLA #門市專享 #兔年 #辦年貨 #新年貨品 #買二送一 #新春驚喜 #新年優惠 #著數情報 #購物優惠 #購物 #著數 #jetso #jetsotoday #香港著數 #優惠

» 網上商店

資料/圖片來源:Jetso Today/123 by Ella

Article Categories:
購物
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數