#3F-F12 香港書展2022 樂在棋中社企 x 黃蝦女主題攤位 互動遊戲送精美紀念品
Advertisements

#3F-F12 香港書展2022 樂在棋中社企 x 黃蝦女主題攤位 互動遊戲送精美紀念品

2022-07-26

【免費】今年香港書展2022,樂在棋中社企和黃蝦女設計有以下主題攤位,誠意邀請大家到訪!2022年度主打《譚仔姐姐》和《三哥問你食啲乜》兩款全新設計的桌上遊戲。遊戲係和理大香港專上學院設計副學士課程學生合作開發,用青年人的角度,以譚仔這個港人熟識的主題,製作成兩款充滿互動,又歡樂滿載的桌上遊戲。

同時,又與李錦記合作,重新改版《香港街市》桌上遊戲,遊戲不單改良了插圖和用色,更提升了配件質素。各主題攤位,都有其特別的攤位設計和互動遊戲,供大家「拍照打卡」,和贏取精美紀念品。
一年一度,親子盛事,會場見!

五樓運動消閒博覽:譚仔國際、李錦記主題攤位 5B-E14
三樓兒童天地:存保會、香港青少年服務處主題攤位 3D-A06,中華電力主題攤位 3F-F12
一樓書展主場館:離島消防故事繪本主題攤位 1A-C22

#香港書展2022 #有獎遊戲 #著數 #jetso #免費 #giveaway #jetsotoday #香港著數 #優惠

資料/圖片來源:Jetso Today/People On Board

Article Categories:
免費 · 街頭推廣 · 香港
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數