#3C-C29 香港書展 2022 Mr. Poco 送精美八達通卡套
Advertisements

#3C-C29 香港書展 2022 Mr. Poco 送精美八達通卡套

2022-07-23

【免費】只要在書展 Like 同 Share Mr. Poco FB 或 Instagram 即有機會獲得精美八達通卡套一個,每日限量送出 100 個,送完即止。Hall 3C-C29

#香港書展2022 #返學用品 #護脊書包 #著數 #jetso #免費 #giveaway #jetsotoday #香港著數 #優惠 #試用裝 #體驗裝

資料/圖片來源:Jetso Today/Mr. Poco

Article Categories:
免費 · 街頭推廣 · 香港
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數