#1B-C26 香港書展 2022 夏蕙BB 簽書會
Advertisements

#1B-C26 香港書展 2022 夏蕙BB 簽書會

2022-07-20

【玩樂】與夏蕙BB 幽會!幫夏蕙BB 買一本書,除咗可以簽名之外,仲可以同夏蕙BB 抱抱或者嘴嘴合照一張,以作辟邪 + 祈福 + 祝福 + 懷念之多用途功能!係唔係好多元化同抵用呢?2022年7月20日前,透過 經理人WhatsApp (90281017)先定書,(每本$108)可以預先攞到優先排隊籌!想同夏蕙BB 最後1抱,就要把握機會啦!多謝各位!

幽會日期:7月23日 星期六
幽會時間:晚上7:00-10:00
幽會地點:香港灣仔會展白卷攤位 1B-C26

#著數 #jetso #免費 #giveaway #jetsotoday #香港著數 #優惠 #試用裝 #體驗裝

» 詳情

資料/圖片來源:Jetso Today/黃夏蕙

Article Categories:
免費 · 玩樂
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數