#5C-D 香港書展 香港足球總會攤位 小遊戲、紀念品
Advertisements

#5C-D 香港書展 香港足球總會攤位 小遊戲、紀念品

2022-07-21

【免費】今年書展香港足球總會係 香港書展 5C-D 到搞咗個攤位,入面展出咗本地賽事獎盃展出同埋有球員證,仲有小遊戲同紀念品,大家行過書展記住上去打個卡!

#香港足球總會 #會展 #書展 #有獎遊戲 #著數 #jetso #免費 #giveaway #jetsotoday #香港著數 #優惠

資料/圖片來源:Jetso Today/中國香港港超青苗訓練計劃

Article Categories:
免費 · 街頭推廣 · 香港
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數