Muso無雙 期間限定「無雙酸菜魚風味粉」
Advertisements

Muso無雙 期間限定「無雙酸菜魚風味粉」

2022-04-30

【飲食】#食之傳說.酸菜魚橫空降世!相傳酸菜魚起源於重慶江津嘅江村漁船~ 唔少漁夫會用漁獲同江邊賣酸菜嘅商販交易,再將酸菜同鮮魚一同煮湯,味道極之鮮美,慢慢演變成今時今日嘅酸菜魚!而家無雙將呢份源遠流長嘅江津風味帶到你面前,推出全新口味 酸菜魚風味粉!全新酸菜魚風味粉完美還原魚湯中嘅魚鮮風味,加上酸菜坐陣,同埋辣椒麻油任你調節個人最合適辣度,芳香有勁道又唔會蓋過鮮味湯頭,聽到都流口水呀!

指定零售點包括惠康、7-Eleven、優品360、大生生活超市、價真棧

#Muso #無雙 #無雙杯麵 #無雙酸菜魚風味粉 #無雙酸辣粉 #無雙麻辣粉 #新口味 #酸菜魚 #酸辣粉 #麻辣粉 #鮮得嚟少少辣 #鮮味無窮 #魚湯 #食之傳說 #著數 #jetso #免費 #giveaway #jetsotoday #香港著數 #優惠

» 詳情

資料/圖片來源:Jetso Today/Muso無雙

Article Tags:
· · · ·
Article Categories:
飲食
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數