#1B-A40 國際培幼會 #書展2022 免費派發 本地插畫家小爾設計貼紙、紀念品
Advertisements

#1B-A40 國際培幼會 #書展2022 免費派發 本地插畫家小爾設計貼紙、紀念品

2022-07-26

【免費】國際培幼會 #書展2022 新一屆書展開始喇,今年,國際培幼會繼續得到本地作家 Michelle Leung 大力支持,義賣由佢所創作嘅@ReadingMile閱讀點《#孩子是百寶箱》故事系列(一套七本),亦會義賣記述培幼會前受助人故事嘅《#千里恩情》及其他書籍。現場更會免費派發由本地插畫家小爾設計嘅貼紙同其他紀念品,絕對不容錯過!

今次活動嘅收益將全數用於培幼會有關兒童權益嘅項目,務求令各地小朋友都可以有平等嘅機會接受教育、健康成長。希望各位踴躍捐款,為有需要嘅孩子出一分力。期待到時見到大家!

攤位號碼:Hall 1B-A40(綜合書刊館)
開放日期:2022年7月20日至7月26日
開放時間:上午10時至晚上10時

#國際培幼會 #香港書展2022 #兒童權益 #守護兒童 #有獎遊戲 #著數 #jetso #免費 #giveaway #jetsotoday #香港著數 #優惠

資料/圖片來源:Jetso Today/國際培幼會

Article Categories:
免費 · 街頭推廣 · 購物 · 香港
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數