Korea Plaza 韓國仁川 免費派發春節福袋

Korea Plaza 韓國仁川 免費派發春節福袋

【免費】為咗應節農曆新年,仁川市即日至2月25日免費派發春節福袋,只要到訪4個指定場所,就有機會獲得,限量1,000個,送完即止!

» 活動詳情

資料/圖片來源:Korea Plaza (KTOHK)

Follow us: instagram instagram

[返回主頁]